Sim Đầu Số 0966

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0966.570.828 Viettel 990,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 09.6663.2161 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 09.6663.2171 Viettel 1,400,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 09.6663.2177 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 09.6663.2220 Viettel 2,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 09.6663.2224 Viettel 2,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 09.6663.2242 Viettel 1,400,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 09.6663.2248 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0966.487.483 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 09.6663.2252 Viettel 1,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 09.6663.2259 Viettel 1,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0966.493.793 Viettel 2,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 09.6663.2269 Viettel 1,900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 09.6663.2272 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 09.6663.2285 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 09.6663.2293 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 09.6663.2295 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 09.6663.2303 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 09.6663.2313 Viettel 1,700,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 09.6663.2325 Viettel 1,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0966.802.502 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 09.6663.2329 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 09.6663.2331 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0966.529.489 Viettel 1,100,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 0966.582.382 Viettel 1,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0966.078.396 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 09.6663.2334 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0966.065.992 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0966.086.097 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 09.6663.2335 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0966.083.884 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0966.123.295 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 09.6663.2337 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0966.313.312 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0966.096.228 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0966.123.296 Viettel 1,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 09.6663.2343 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0966.125.662 Viettel 1,700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0966.136.197 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 09.6663.2344 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0966.148.113 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0966.345.893 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 09.6663.2352 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0966.236.337 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0966.358.390 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua