Sim Đầu Số 0969

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0969.268086 Viettel 2,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
2 0969.094.694 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0969.256.919 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0969.06.9398 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0969.08.9597 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0969.227.881 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0969.339.195 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0969.335.447 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0969.382.823 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0969.863.873 Viettel 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0969.336.994 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0969.386.469 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0969.037.689 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0969.365.362 Viettel 1,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0969.113.590 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0969.336.259 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0969.338.956 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0969.446.196 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0969.136.489 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0969.448.798 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0969.558.059 Viettel 1,100,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0969.059.076 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0969.660.526 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0969.665.138 Viettel 1,500,000 đ Sim ông địa Đặt mua
25 0969.229.533 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0969.082.081 Viettel 1,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0969.668.722 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0969.885.055 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0969.123.826 Viettel 3,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0969.4567.03 Viettel 1,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0969.02.9938 Viettel 1,100,000 đ Sim ông địa Đặt mua
32 0969.854.339 Viettel 1,200,000 đ Sim thần tài Đặt mua
33 0969.39.86.38 Viettel 1,600,000 đ Sim ông địa Đặt mua
34 0969.917.088 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0969.389.539 Viettel 2,200,000 đ Sim thần tài Đặt mua
36 0969.255.770 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0969.560.768 Viettel 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
38 0969.399.442 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0969.86.07.68 Viettel 2,900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
40 0969.500.115 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0969.38.2358 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
42 0969.588.224 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0969.390.358 Viettel 1,100,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0969.799.880 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0969.833.995 Viettel 2,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua