Sim Đầu Số 0979

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0979.36.8083 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0979.008.747 Viettel 950,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0979.442.313 Viettel 890,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0979.660.171 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0979.944.696 Viettel 1,400,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0979.671.229 Viettel 990,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0979.510.590 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0979.220.128 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0979.080.236 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0979.404.269 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0979.181.535 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0979.02.8836 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0979.445.262 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0979.83.0770 Viettel 1,400,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0979.307.396 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0979.691.896 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 097979.3296 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 097.995.9990 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 097.993.2878 Viettel 1,500,000 đ Sim ông địa Đặt mua
20 097.996.3585 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0979.176.992 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0979.357.229 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0979.507.669 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0979.625.887 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0979.38.69.38 Viettel 2,900,000 đ Sim ông địa Đặt mua
26 097909.5557 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 097.96.96.576 Viettel 1,400,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0979.171.856 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0979.36.37.58 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0979.689.248 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0979.216.215 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0979.538.929 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0979003818 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0979032015 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0979613588 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0979152899 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0979171891 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0979206663 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0979210636 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0979597388 Viettel 3,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0979228356 Viettel 1,400,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0979239282 Viettel 2,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0979985788 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0979498959 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0979526198 Viettel 2,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua