Sim Đầu Số 0985

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0985.986.128 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0985.004.535 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0985.866.525 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0985.11.09.18 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0985.113.859 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0985.338.918 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0985.828.378 Viettel 1,600,000 đ Sim ông địa Đặt mua
8 098.554.8778 Viettel 1,600,000 đ Sim ông địa Đặt mua
9 0985.003.488 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0985.757.131 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0985.47.46.48 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 098.567.5698 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0985.747.398 Viettel 950,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0985.767.197 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0985.13.5575 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0985.203.808 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0985.204.515 Viettel 890,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0985.895.575 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0985.633.077 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0985.738.556 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0985.656.440 Viettel 950,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0985.747.448 Viettel 950,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0985.40.8882 Viettel 1,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 098.5556.128 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0985.09.79.66 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0985.567.028 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0985.08.78.48 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0985.355.075 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0985.388.648 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0985.688693 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0985.363.811 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0985.310.166 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0985.826.876 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0985.666.107 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0985.874.186 Viettel 1,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
36 0985.237.119 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0985.686.728 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0985.82.88.65 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0985.92.99.37 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0985902207 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0985951178 Viettel 900,000 đ Sim ông địa Đặt mua
42 0985516988 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0985817699 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0985261979 Viettel 12,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
45 0985227588 Viettel 4,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua