Sim Đầu Số 0944

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0944.085.468 Vinaphone 900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
2 0944.98.9955 Vinaphone 1,500,000 đ Sim kép Đặt mua
3 09.44447.869 Vinaphone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0944.504.266 Vinaphone 590,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0944246815 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0944294338 Vinaphone 800,000 đ Sim ông địa Đặt mua
7 0944305330 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0944338661 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0944425394 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0944470266 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0944504441 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0944511279 Vinaphone 1,700,000 đ Sim thần tài Đặt mua
13 0944587033 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0944643966 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0944653334 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0944656991 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0944702633 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0944751592 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0944763331 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0944784900 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0944953332 Vinaphone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0944.07.07.91 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0944.12.06.91 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0944.05.02.87 Vinaphone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0944.21.01.87 Vinaphone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0944.08.05.91 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0944.11.01.87 Vinaphone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0944.03.05.91 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0944.69.5335 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0944.24.07.87 Vinaphone 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0944.06.04.91 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0944.03.04.91 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0944.20.03.91 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0944.10.05.87 Vinaphone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0944.82.5533 Vinaphone 1,500,000 đ Sim kép Đặt mua
36 0944.28.02.91 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0944.13.2211 Vinaphone 1,500,000 đ Sim kép Đặt mua
38 0944.12.04.87 Vinaphone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0944.30.01.91 Vinaphone 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0944.18.03.87 Vinaphone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0944.11.03.87 Vinaphone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0944.21.3030 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0944.93.8585 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0944.14.10.91 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0944.22.08.87 Vinaphone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua