Sim Đuôi 18 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0385.110.118 Viettel 2,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0383.112.118 Viettel 3,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0352.112.118 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0346.113.118 Viettel 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0377.117.118 Viettel 5,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0385.6666.18 Viettel 3,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 038.6666.018 Viettel 2,900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0339.817.818 Viettel 3,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0392.118.118 Viettel 28,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
10 0395.118.118 Viettel 28,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
11 0345.617.618 Viettel 2,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0399999.018 Viettel 7,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0333337.118 Viettel 11,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0326122018 Viettel 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0378631518 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0392821718 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0373191618 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0398822118 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0346.11.15.18 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0376.12.13.18 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0354.09.01.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0365.866.318 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0339.1515.18 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0329.11.05.18 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0362.2345.18 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0335.17.01.18 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0387.09.04.18 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0358.628.618 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0368.39.1218 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0377.557.818 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0353.139.618 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 035.655.1318 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0376.917.918 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0392.1368.18 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0366.80.1318 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0333.222.418 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0325.01.1618 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0325.15.16.18 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 03.6666.7518 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0366.75.18.18 Viettel 56,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 036.678.18.18 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0384.33.18.18 Viettel 76,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0348.052.718 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0329.487.518 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0335.039.418 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua