Sim Đuôi 45 đầu 05

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0559112345 Reddi 31,185,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0559212345 Reddi 29,304,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0559312345 Reddi 29,304,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0559412345 Reddi 29,304,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0559512345 Reddi 29,304,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0559612345 Reddi 29,304,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0559812345 Reddi 29,304,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0559912345 Reddi 31,185,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0559712345 Reddi 29,304,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0559454545 Reddi 27,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0559444445 Reddi 5,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0559999945 Reddi 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0559012345 Reddi 66,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua