Sim Đuôi 50 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 038.5555.150 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 03.55455550 Viettel 1,700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0386725550 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0332675550 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0346140150 Viettel 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0355.033.550 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0359.1010.50 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0387.550.050 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0339.20.3050 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0388.550.650 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0398.550.050 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 03.99988.150 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0353.6060.50 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0326.590.950 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 032.665.6650 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 03.66667.550 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 033.778.50.50 Viettel 56,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 03.6666.7650 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0366.80.50.50 Viettel 64,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 03.5555.8350 Viettel 56,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 03.6666.77.50 Viettel 72,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 032.50.1.50.50 Viettel 6,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0378.83.50.50 Viettel 56,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0385.10.30.50 Viettel 15,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 03.7887.50.50 Viettel 88,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0378.89.50.50 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 032.789.50.50 Viettel 64,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0328.57.50.50 Viettel 48,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0337.688.550 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0364.250.250 Viettel 5,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
31 0368.550.550 Viettel 10,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
32 0325.508.850 Viettel 785,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 03.5555.0150 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0388888.250 Viettel 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0366.69.1950 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 033.67.05550 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 03.88585550 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0384.888.650 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0383.383.050 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0332299.250 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0333335350 Viettel 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0333337.150 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 038731.5550 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 035.866.1950 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0335.92.1950 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua