Sim đuôi 666 đầu 039

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0396.472.666 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
2 039.337.1666 Viettel 3,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
3 0396.471.666 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
4 0392.911.666 Viettel 8,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
5 0399.101.666 Viettel 8,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
6 0392.569.666 Viettel 9,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
7 0396.84.9666 Viettel 3,400,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
8 0396.594.666 Viettel 3,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
9 0393.184.666 Viettel 4,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 0397.615.666 Viettel 5,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
11 0396.475.666 Viettel 3,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 0392.075.666 Viettel 4,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
13 0392.073.666 Viettel 4,600,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 0392.543.666 Viettel 4,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0397.659.666 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 039.268.2666 Viettel 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 0392.65.6666 Viettel 100,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
18 0392.689.666 Viettel 18,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 0393.447.666 Viettel 3,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
20 0394.779.666 Viettel 6,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
21 0399.779.666 Viettel 20,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
22 0399.468.666 Viettel 17,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
23 0399.379.666 Viettel 17,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 0398.179.666 Viettel 17,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
25 0398.161.666 Viettel 17,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
26 039.8118.666 Viettel 17,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
27 0399.511.666 Viettel 16,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
28 0398.234.666 Viettel 16,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
29 0399.861.666 Viettel 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
30 0399.359.666 Viettel 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
31 0398.332.666 Viettel 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
32 0398.279.666 Viettel 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
33 0398.151.666 Viettel 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
34 0398.139.666 Viettel 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
35 03.9999.4666 Viettel 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
36 0399.362.666 Viettel 14,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
37 0398.162.666 Viettel 14,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
38 039.8008.666 Viettel 14,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
39 0398.263.666 Viettel 13,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
40 0399.285.666 Viettel 13,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
41 0398.261.666 Viettel 13,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
42 0398.131.666 Viettel 13,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
43 0399.852.666 Viettel 12,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
44 0399.625.666 Viettel 12,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
45 0399.550.666 Viettel 12,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua