Sim Đuôi Số 20

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 09.6663.2220 Viettel 2,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 036.7722220 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0966.59.2220 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 096.3333.120 Viettel 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0934.223.220 Mobifone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0975.818.020 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0983.363.020 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0967.99.0220 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 09.66633.020 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0982.09.10.20 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0982.585.220 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 09.68886.220 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0913.363.220 Vinaphone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0936.585.220 Mobifone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0963.998.220 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0869678920 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0972193020 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0886797920 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0332020120 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0942942220 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0772727220 Mobifone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0943642220 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0949382220 Vinaphone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0356032220 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0937080820 Mobifone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0909093320 Mobifone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0889828020 Vinaphone 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0977581020 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0911288720 Vinaphone 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0938220920 Mobifone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0985232220 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0938647220 Mobifone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0981758220 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0933817220 Mobifone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0765202020 Mobifone 28,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0941912220 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0941057020 Vinaphone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0886388820 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0777713720 Mobifone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0942383820 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0971297020 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0942562220 Vinaphone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0909097520 Mobifone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0941688220 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0948045220 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua