Sim Đuôi 39 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 037.2222.739 Viettel 3,900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
2 0342.336.339 Viettel 3,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
3 0386.336.339 Viettel 5,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
4 0393.336.339 Viettel 5,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
5 0368.334.339 Viettel 3,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
6 0395.331.339 Viettel 3,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
7 0375.6666.39 Viettel 6,300,000 đ Sim thần tài Đặt mua
8 03.66669.139 Viettel 9,900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
9 0399997.039 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
10 0325263639 Viettel 1,200,000 đ Sim thần tài Đặt mua
11 0358453939 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
12 0356843939 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
13 0356243939 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
14 0352780639 Viettel 800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
15 0329395239 Viettel 1,600,000 đ Sim thần tài Đặt mua
16 0329773839 Viettel 1,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
17 0378627039 Viettel 600,000 đ Sim thần tài Đặt mua
18 0355201539 Viettel 600,000 đ Sim thần tài Đặt mua
19 0382747239 Viettel 550,000 đ Sim thần tài Đặt mua
20 0335778839 Viettel 1,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
21 0384034639 Viettel 550,000 đ Sim thần tài Đặt mua
22 0384247039 Viettel 550,000 đ Sim thần tài Đặt mua
23 0328885839 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
24 0337322339 Viettel 799,000 đ Sim thần tài Đặt mua
25 0387858239 Viettel 1,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
26 0388146439 Viettel 550,000 đ Sim thần tài Đặt mua
27 0362921739 Viettel 700,000 đ Sim thần tài Đặt mua
28 0363156039 Viettel 600,000 đ Sim thần tài Đặt mua
29 0392159039 Viettel 600,000 đ Sim thần tài Đặt mua
30 0392810539 Viettel 600,000 đ Sim thần tài Đặt mua
31 0364710439 Viettel 550,000 đ Sim thần tài Đặt mua
32 0335687539 Viettel 600,000 đ Sim thần tài Đặt mua
33 0394571639 Viettel 550,000 đ Sim thần tài Đặt mua
34 0352339439 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
35 0395103639 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
36 0395283639 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
37 0367457239 Viettel 550,000 đ Sim thần tài Đặt mua
38 0395491039 Viettel 550,000 đ Sim thần tài Đặt mua
39 0367598739 Viettel 700,000 đ Sim thần tài Đặt mua
40 0396280539 Viettel 600,000 đ Sim thần tài Đặt mua
41 0396476039 Viettel 550,000 đ Sim thần tài Đặt mua
42 0396551939 Viettel 1,600,000 đ Sim thần tài Đặt mua
43 0368620139 Viettel 800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
44 0397718439 Viettel 550,000 đ Sim thần tài Đặt mua
45 0369981339 Viettel 1,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua