Sim Đầu Số 0344

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0344.982.999 Viettel 8,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
2 0344.060.888 Viettel 9,600,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
3 0344.031.333 Viettel 3,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
4 0344.09.1999 Viettel 13,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
5 0344.167.888 Viettel 6,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
6 0344.170.888 Viettel 5,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
7 0344.018.777 Viettel 1,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
8 0344.665.669 Viettel 3,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 03444.98.333 Viettel 4,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 0344.17.6888 Viettel 6,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
11 0344.182.666 Viettel 6,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 0344.923.222 Viettel 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
13 0344.928.777 Viettel 2,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 0344.668.661 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0344.2222.90 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0344.194.888 Viettel 4,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 0344.110.999 Viettel 12,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 03.44446.445 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0344.250.777 Viettel 1,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
20 0344.120.999 Viettel 6,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
21 0344.350.333 Viettel 2,700,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
22 0344.09.69.99 Viettel 10,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
23 0344.027.333 Viettel 2,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 0344.950.999 Viettel 6,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
25 0344.295.999 Viettel 11,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
26 0344.796.777 Viettel 1,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
27 0344.228.229 Viettel 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0344.545.888 Viettel 8,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
29 0344.024.111 Viettel 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
30 0344.324.888 Viettel 4,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
31 0344.110.666 Viettel 5,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
32 0344.314.888 Viettel 4,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
33 0344.184.333 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
34 0344.694.222 Viettel 1,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
35 0344.175.888 Viettel 5,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
36 0344.004.888 Viettel 9,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
37 0344.060.666 Viettel 6,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
38 0344.980.666 Viettel 4,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
39 0344.173.888 Viettel 5,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
40 0344.364.777 Viettel 1,600,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
41 0344.176.333 Viettel 2,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
42 0344.066.766 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0344.505.777 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
44 0344.794.777 Viettel 1,700,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
45 0344.954.666 Viettel 3,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua