Sim Đầu Số 0346

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0346.072.111 Viettel 1,400,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
2 0346.557.555 Viettel 6,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
3 0346.398.333 Viettel 4,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
4 0346.2222.15 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 034.6669.662 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0346.927.555 Viettel 2,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
7 0346.112.111 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
8 0346.610.333 Viettel 2,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
9 0346.173.222 Viettel 1,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 0346.627.555 Viettel 2,600,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
11 0346.03.04.05 Viettel 8,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0346.100.111 Viettel 3,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
13 0346.017.555 Viettel 2,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 0346.32.33.34 Viettel 4,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0346.640.333 Viettel 2,100,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0346.006.555 Viettel 3,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 034.6644.555 Viettel 4,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 0346.050.111 Viettel 1,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 0346.331.338 Viettel 1,600,000 đ Sim ông địa Đặt mua
20 0346.31.2000 Viettel 1,600,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
21 034.6626.555 Viettel 5,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
22 0346.7777.23 Viettel 1,700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0346.399.699 Viettel 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0346.646.555 Viettel 4,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
25 0346.845.888 Viettel 4,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
26 0346.585.999 Viettel 16,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
27 0346.991.000 Viettel 1,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
28 0346.488.988 Viettel 2,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 034.6676.555 Viettel 4,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
30 0346.488.788 Viettel 2,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 034.6266669 Viettel 6,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0346.056.333 Viettel 2,600,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
33 0346.534.000 Viettel 890,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
34 0346.113.118 Viettel 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0346.563.555 Viettel 3,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
36 0346.113.115 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0346.624.333 Viettel 2,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
38 0346.958.666 Viettel 5,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
39 034.665.3555 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
40 0346.576.444 Viettel 1,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
41 0346.266.966 Viettel 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0346.466.966 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 034.6666863 Viettel 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0346.913.888 Viettel 5,600,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
45 0346.255.355 Viettel 3,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua