Sim Đầu Số 0353

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0353.961.777 Viettel 1,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
2 03.5333.5666 Viettel 28,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
3 0353.067.888 Viettel 5,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
4 0353.09.6888 Viettel 8,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
5 0353.23.25.27 Viettel 2,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0353.928.777 Viettel 2,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
7 0353.04.06.08 Viettel 3,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0353.183.222 Viettel 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
9 0353.06.07.08 Viettel 9,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0353.12.13.14 Viettel 5,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0353.6.7.2000 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 035.36.81.222 Viettel 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
13 0353.22.23.24 Viettel 4,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 035.3450.777 Viettel 1,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0353.007.555 Viettel 3,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0353.020.999 Viettel 10,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 035.334.2000 Viettel 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 0353.116.555 Viettel 8,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 0353.398.777 Viettel 2,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
20 0353.160.333 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
21 0353.027.333 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
22 0353.070.777 Viettel 3,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
23 035.35.10.222 Viettel 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 0353.386.777 Viettel 2,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
25 0353.814.777 Viettel 1,700,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
26 0353.086.555 Viettel 4,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
27 0353.293.555 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
28 0353.354.777 Viettel 1,600,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
29 0353.854.777 Viettel 1,600,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
30 0353.044.333 Viettel 2,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
31 0353.998.444 Viettel 1,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
32 0353.974.777 Viettel 1,400,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
33 0353.414.999 Viettel 6,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
34 0353.805.777 Viettel 1,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
35 0353.217.444 Viettel 1,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
36 0353.253.555 Viettel 3,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
37 035.3456.444 Viettel 5,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
38 035.39.59.000 Viettel 1,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
39 0353.005.008 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0353.475.333 Viettel 2,100,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
41 0353.165.333 Viettel 3,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
42 0353.851.852 Viettel 2,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0353.422.888 Viettel 6,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
44 03535.02.555 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
45 0353.616.999 Viettel 16,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua